Χορηγοί

CARNA

COFFEE BRANDS

LAMPROPOULOS

ΒΙΕΜΕΤΑΛ

CBL

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

KAMISIS

KOLOKITHAS

EUROLINE

λουξ

ΜΑΧΡΩ

ΜΥΛΟΙ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ

ΧΙΩΝ

Εισιτήριο Διαρκείας

Πρόγραμμα Αγώνων

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ